Terms and conditions

Credit card payments in favor of itrollheimen are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as ITROLLHEIMEN on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an email to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27. 

LEVERING

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når tjenesten er gjennomført til kunden.

GJENNOMFØRING

Alle arrangementer blir gjennomført uansett vêr om ikke anner blir opplyst fra arragør. Gjestene er selv ansvarlig (ut over det arrangøren har opplyst) til å ta med seg riktig type klær og utstyr tilpasset vær, temperatur og arrangementets omfang. 

PRISER OG BETALING

Alle oppgitte priser er inkl. mva. om ikke annet er oppgitt.

Faktura blir sendt etter endt arrangement med antall påmeldte deltagere hvis ikke annet er avtalt.

Endring av antall deltagere må være varslet arrangør senest 5 dager før arrangement. Dette er vederlagtfritt

Endring av antall deltagere etter 5 dager før arrangement blir hver avmeldte detager belastet med 50% av opprinnelig pris.

Ved avbestilling av arrangementet under 1 uke før arrangement må kunden betale 50% av den totale kostanden.

Ved avbestilling av arrangementet under 2 dager før arrangementet må kunden betale 100% av den totale kostnaden.

Hvis kunden ikke dukker opp til avtalt arrangement uten å på forhånd ha avlyst arrangmentet faktureres full pris.